Välkommen till Nybro Bostad

Besiktning

Vi genomför två besiktningar när du lämnar din lägenhet

Förbesiktning
I samband med att du säger upp din lägenhet gör vi en förbesiktning. Den innebär att vi kontrollerar om det är något vi behöver göra i lägenheten innan nästa hyresgäst flyttar in. Denna besiktning görs med lägenheten möblerad och bokas vid uppsägningen.

Avflyttningsbesiktning
När det sedan är dags för flytt så kommer vi göra en avflyttningsbesiktning. Du bokar själv en tid för besiktning med oss, och tänk på att höra av dig i god tid, minst två veckor före flytten. 

Under avflyttningsbesiktningen kontrolleras lägenheten samt tillhörande utrymmen som förråd och eventuellt garage. Ett normalt slitage i lägenheten är fullt acceptabelt, men förekommer det exempelvis trasiga/skadade tapeter, vitvaror, golv eller dörrar så är det hyresgästens ansvar att bekosta detta.

Här kan du se aktuella kostnader för sådant som inte kan räknas till normalt slitage.

Vid besiktningstillfället ska lägenheten vara städad, utrymd och eventuella heltäckningsmattor borttagna. Hyresgästen eller representant för denna bör närvara, och om detta inte är möjligt så meddela oss vid tidsbokningen.