Välkommen till Nybro Bostad

Bolagsstyrelse

Nybro Bostads styrelse

Bolagets styrelsen består av sju ledamöter och fem suppleanter utsedda av Nybro kommunfullmäktige. Styrelsen väljs på fyra år:

Styrelseordförande: Daniel Lindvall (M)
Vice ordf.: Börje Slättman (S)
Ledamot: Ingeli Ivansson (C)
Ledamot: Henric Gustavsson (C)  
Ledamot: Catarina Bentsrud (S)
Ledamot: Ann-Christine Quist-Karlsson (S)
Ledamot: Göran Bågenholm (SD)

Suppleanter: Anders Petersson (C), Sonny Lönngren (M), Kristian Ed (KD), Lennart Storm (S), Jonny Andersson (V).