Välkommen till Nybro Bostad

Hyresavierna med den nya hyran har skickats idag

Idag har vi skickat ut februari månads hyresavi. På den ser du för första gången din nya hyra, som gäller från 1 januari 2024.

Eftersom hyran för januari redan är betald, så kommer även förändringen för januari månad med på denna hyresavi.

På den hyresavi som skickas idag betalar du alltså hyran för februari samt förändringen för januari månads hyra.

Nästa månad betalar du enbart den nya hyran.